In de regel kan men tot de leeftijd van twaalf jaar meerdere talen probleemloos leren spreken. Maar bij sommige kinderen verloopt dit proces moeizaam.

Oorzaak
Alles wat een probleem in de eentalige ontwikkeling veroorzaakt, heeft ook effect op de meertalige ontwikkeling. Denk hierbij aan problemen in concentratie, luisterontwikkeling en geheugen en aan stoornissen op het cognitieve en sociaal-emotionele vlak. Daarnaast kunnen problemen in de meertalige ontwikkeling ontstaan door een kwantitatief en/of kwalitatief achterblijvend aanbod in de verschillende talen.

Gevolg
Moeite met het verwerven van het Nederlands verstoort de communicatie en belemmert het kind in zijn ontwikkeling. Een taalachterstand kan resulteren in een leerachterstand en zo een bedreiging vormen voor de schoolcarrière.

Logopedie
De logopedist brengt de knelpunten in de meertalige ontwikkeling in kaart, geeft taal-, spraak- en luistertraining ter bevordering van de spraak- en taalontwikkeling en adviseert en begeleidt ouders en directe omgeving over taalaanbod en taalstimulering.

Bron: NVLF