Kinderen leren praten op hun eigen manier en in hun eigen tempo. Voor ouders kan het lastig zijn om te beoordelen of de spraaktaalontwikkeling van hun kind wel op niveau is. In dit onderdeel krijgt u informatie over wat uw kind op een bepaalde leeftijd zou moeten kunnen zeggen.
En door de vragenlijst in te vullen krijgt u een globaal beeld van de minimale spreekprestaties, het taalbegrip en de vertelvaardigheden van uw kind.

Heeft u behoefte aan meer informatie, dan kunt u contact opnemen met een logopedist.
Door het uitvoeren van een observatie en/of onderzoek kan de logopedist u vertellen of uw kind goed begrijpt wat er tegen hem wordt gezegd (taalbegrip), of de hoeveelheid woorden die uw kind kent en gebruikt voldoende is (woordenschat), of uw kind de klanken op een juiste manier maakt en uitspreekt (mondmotoriek en articulatie) en of het spontaan vertellen bij de leeftijd van uw kind past (zinsformulering en spontane spraak).

Bron: NVLF