Wanneer onder het slijmvlies van de stembanden vocht ophoopt, waardoor de stembanden niet goed kunnen sluiten.

Oorzaak
Roken. Intensief stemgebruik.

Gevolg
De stem klinkt hees en/of schor en is opval/end laag. Een chirurgische ingreep is vaak noodzakelijk.

Logopedie
De logopedist adviseert over het stemgebruik en geeft stemtraining na diagnose door een KNO-arts. Een belangrijke voorwaarde voor het optimaliseren van de behandeling is stoppen met roken.

Bron: NVLF