Wanneer de stembanden als gevolg van verdikkingen niet goed kunnen sluiten.

Oorzaak

Verkeerd stemgebruik. Overbelasting bij een gevoelig stemorgaan. Soms niet aanwijsbaar.

Gevolg
Pijn in de keel. Moe van het spreken. Heesheid. Een chirurgische ingreep is soms noodzakelijk.

Logopedie
De logopedist adviseert over het stemgebruik en geeft stemtraining na diagnose door een KNO-arts.

Bron: NVLF