Manuele Larynx Facilitatie

Manuele larynx facilitatie (afgekort MLF of MFL) is het losmaken en stretchen van de spieren rond het strottenhoofd en van de nek, kaak en mondbodem. Bijvoorbeeld bij teveel spierspanning in de hals en keel of bij stemproblemen.

Stemproblemen ontstaan vaak door gespannen spieren in het keelgebied. Soms is het lastig om die spanning zelf los te laten. Manuele larynx facilitatie biedt dan uitkomst. Larynx is een ander woord voor strottenhoofd.

MLF wordt toegepast bij bijvoorbeeld heesheid, spanning in de keel en een globusgevoel – ook wel globusklachten genoemd. Bij een globusgevoel heb je het gevoel dat er een brok in de keel zit. Soms is er ook moeite met slikken, het gevoel van een haartje, graatje of slijmprop in de keel of iets dat je niet kan wegslikken. MLF helpt niet alleen bij stemproblemen, maar ook bij problemen met slikken, chronisch hoesten en een globusgevoel.

Oorzaken van een globusgevoel zijn spanning in de keel, irritatie in het keelgebied (door bijvoorbeeld maagzuur) of hoog zittende emoties.

De massage geeft vaak direct verlichting, ook wanneer de stem flink belast is geweest of na een stembandoperatie. De spieren rondom het strottenhoofd komen weer in balans, waardoor de klachten verminderen.

Voordat ik met de massage begin, kijk ik naar de lichaamshouding en de spierspanning rondom het strottenhoofd. Daarna masseer en stretch ik de spieren rondom de keel, nek, kaak en mondbodem.

De behandeling wordt altijd individueel afgestemd. Bij stemproblemen is het belangrijk om naast MLF ook met nieuwe spreek- en stemtechnieken te oefenen. Ook is aandacht voor een goede houding en stemgewoontes van belang.

In de praktijk heb ik veel goede ervaringen met deze behandeling.