Wanneer de stem schor, krakerig, met een ruis of hees klinkt. Vaak in samenhang met andere symptomen, zoals hoesten, te luid, te zacht, te hoog, te laag of te geknepen spreken.

Oorzaak
Bij een in aanleg zwakke stem. Verkoudheid. Keelontsteking. Verkeerd stemgebruik. Psychische problemen.

Gevolg
Pijn in de keel. Moe worden van het spreken. Soms ontstaat er een afwijking aan de stembanden, zoals stembandknobbeltjes.

Logopedie
De logopedist adviseert over het stemgebruik en geeft stemtraining na diagnose door een KNO-arts.

Bij langdurige heesheid (langer dan twee weken) is het raadzaam een arts of een specialist te raadplegen.

Bron: NVLF