Hoesten is een veel  voorkomende klacht om naar de huisarts of specialist te gaan.

Wanneer hoestklachten maximaal drie weken aanhouden, spreken we van acute hoestklachten.

Wanneer hoestklachten langer aanhouden wordt aanbevolen om de diagnose te heroverwegen of nader onderzoek uit te voeren. Hoestklachten die langer dan acht weken aanhouden worden  als chronisch beschouwd. Chronisch hoesten wordt vaak gekenmerkt door een droge geïrriteerde hoest die geprikkeld wordt vanuit de keel en meerdere malen per dag voorkomt.

Sommige mensen kunnen precies aangeven welke trigger het hoesten uitlokt, anderen niet.

We onderscheiden triggers die je inademt (rook of damp), triggers door temperatuur (koude lucht of luchtvochtigheid), intrinsieke triggers (een prikkeling in de keel of spanning) of triggers door het uitvoeren van activiteiten (praten of fysieke inspanning). Mensen met hoestklachten geven vaak ook klachten aan als: een brok in de keel  hebben en moeite met slikken.

De meeste mensen geven aan dat ze niet in staat zijn om controle te krijgen over het hoesten. Gemiddeld 50% van de mensen met chronische hoestklachten  ademen door de mond. Het mondademen kan leiden tot irritatie en droogte van de keelholte en het strottenhoofd en kan het hoesten verder uitlokken.

De meerderheid van de mensen met hoestklachten zijn vrouwen.  Zij hebben een hogere gevoeligheid voor de hoestreflex dan mannen.

Behandelen door medicatie is bij de meerderheid van de mensen met hoestklachten effectief.  Bij 20% van de patiënten  die medicatie gebruiken blijven de hoestklachten aanwezig.

Deze groep mensen komt in aanmerking voor logopedische behandeling.

Wat doet de logopedist?

Logopedische therapie richt zich op het leren identificeren van de trigger die leidt tot hoesten, het leren controleren en onderdrukken van hoesten, het verkleinen van de irritatie in het keelgebied en het optimaliseren van het stemgebruik.

Hiervoor maak in gebruik van het SPEICH-C programma dat effectief is gebleken door wetenschappelijk onderzoek.

Uitgesloten uit het onderzoek waren mensen met een recente infectie van de bovenste luchtwegen, onbehandelde allergieën, postnasale drip, astma of astmatische bronchitis, gastro-oesofageale reflux, een afwijkende thoraxfoto, COPD, longziekten en neurologische stemstoornissen.

Bron: NVLF