Mindfulness en haptonomie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Mindfulness leert je om je aandacht te trainen: opzettelijk en met je volle bewustzijn je aandacht richten op het hier en nu, met mildheid en zonder te oordelen.

Mindfulness is in aanzet een ‘hoofd’zaak: je leert om je disfunctionele gedachtepatronen te laten voor wat ze zijn en je aandacht te richten.

In het hier en nu spelen je zintuigelijke gewaarwordingen echter een belangrijke rol. En dat is precies waar de haptonomie in beeld komt: leren in verbinding te (blijven) staan met wat je voelt in je lijf.

Voelen kan lastig zijn, of onaangenaam, zeker als er interactie met een ander bij komt. Waar je bij de mindfulness dan kan gaan zitten schuifelen op je stoel, zegt de haptonomie: ‘kom maar, we gaan dit samen onderzoeken’. Haptonomie leert je naar je lichamelijke gewaarwordingen te luisteren en deze signalen van een betekenis te voorzien. Pas als je op je gemak bent met je ongemak kun je de stap naar mindfulness weer volledig en met heel je hart maken.