(bij langdurige aandoeningen van de luchtwegen, zoals astma, bronchitis en longemfyseem)

Wanneer de luchtwegen sterk reageren op prikkels zoals huisstof, tabaksrook en temperatuursveranderingen. Het ademen lijkt niet vanzelf te gaan, men krijgt het benauwd, wordt nerveus en kortademig. Door een korte ademhaling kunnen weinig woorden in een adem uitgesproken worden. Het inademen gebeurt ook hoorbaar en op onlogische momenten.

Oorzaak
Niet duidelijk aanwijsbaar (aspecifiek).

Gevolg
Gevoelens van angst. Een slechte verstaanbaarheid die de communicatie bemoeilijkt. Heesheid. Verminderde conditie, waardoor mogelijk verminderd beroepsperspectief.

Logopedie
De logopedist geeft ontspannings- en ademoefeningen. Het leren omgaan met aanvallen van benauwdheid is een belangrijk onderdeel van de therapie.

Bron: NVLF