Communiceren

Communicatie is een onmisbaar element in onze samenleving. Mensen gebruiken gesproken taal om met elkaar contact te maken en te onderhouden en om met elkaar van gedachten te wisselen. Een communicatieprobleem kan ontstaan doordat er een stoornis optreedt in het ingewikkelde proces van horen, verstaan, begrijpen en spreken. Is dit proces verstoord dan heeft dit verstrekkende gevolgen in het dagelijks leven. Dreigende stoornissen moeten daarom vroegtijdig worden gesignaleerd.

De logopedist houdt zich bezig met alle aspecten van (pre)verbale communicatie. Stoornissen hierin worden door de logopedist onderzocht en behandeld. Dit gebeurt op verwijzing van de huisarts, specialist of tandarts/ orthodontist.