Logopedie kan een belangrijke rol spelen bij de behandeling en nazorg van kankerpatiënten, met name bij kanker die van invloed is op de hoofd-halsregio. Kanker in dit gebied kan leiden tot verschillende problemen op het gebied van spraak, taal, stem en slikken. Een logopedist kan helpen bij het verminderen van deze problemen en het verbeteren van de communicatieve en slikvaardigheden van de patiënt.

Hier zijn enkele specifieke gebieden waar logopedie kan worden toegepast bij kankerpatiënten:

  1. Spraakstoornissen: Kankerbehandelingen zoals chirurgie, bestraling of chemotherapie kunnen de spraakklanken beïnvloeden, waardoor spraakstoornissen ontstaan. Een logopedist kan helpen bij het verbeteren van de articulatie en spraakverstaanbaarheid door middel van oefeningen en technieken.
  2. Taalstoornissen: Sommige kankerbehandelingen kunnen de taalvaardigheden aantasten, waardoor problemen ontstaan met het begrijpen en gebruiken van woorden en zinnen. Logopedisten kunnen therapie bieden om de taalvaardigheden te herstellen en patiënten te helpen communiceren.
  3. Stemstoornissen: Kanker in de hoofd-halsregio kan leiden tot stemveranderingen, zoals heesheid, schorheid of stemverlies. Logopedisten kunnen technieken aanleren om de stem te verbeteren, ademhalingsoefeningen geven en stemhygiëneadvies bieden.
  4. Slikstoornissen: Kankerbehandelingen kunnen slikproblemen veroorzaken, zoals moeite met kauwen, verslikken of het gevoel hebben dat voedsel blijft steken. Een logopedist kan helpen bij het evalueren van de slikfunctie en het bieden van sliktherapie om de veiligheid en efficiëntie van het slikken te verbeteren.

Daarnaast kan logopedie ook ondersteuning bieden bij de psychosociale aspecten van kanker. De logopedist kan patiënten helpen bij het omgaan met de emotionele impact van spraak- en slikproblemen, het verbeteren van zelfvertrouwen in communicatie en het bieden van strategieën om effectief te communiceren met anderen.

Het is belangrijk op te merken dat de exacte toepassing van logopedie bij kanker afhankelijk is van de specifieke behoeften en omstandigheden van de patiënt. Een multidisciplinair team, bestaande uit medische professionals zoals oncologen, chirurgen en logopedisten, kan samenwerken om de beste behandel- en ondersteuningsmogelijkheden te bieden aan kankerpatiënten.

Oncologiezorgnetwerk Elburg  (Link https://elburg.oncologiezorgnetwerken.nl )

Wanneer je met kanker te maken krijgt, verandert je leven in een korte tijd drastisch. Vaak heb je met meerdere zorgverleners te maken. Een goede samenwerking is dan van belang. De zorgverleners in het Oncologiezorgnetwerk Elburg kennen elkaar en zijn op de hoogte van elkaars werkwijze. Door de korte lijnen zijn de behandelingen snel en goed op elkaar afgestemd.

Als logopedist en als haptotherapeut ben ik onderdeel van dit oncologisch netwerk.

Oncologische zorg gaat voor ons niet alleen om het overleven van de ziekte. De kwaliteit van leven tijdens en na kanker is net zo belangrijk: een goede fysieke conditie hebben, meedoen in de maatschappij, het dagelijks functioneren, mentaal gezond zijn en zingeving.