Wanneer haptotherapie?

  • Ontwikkelingsvragen. Het gevoel ‘niet lekker in je vel te zitten’, onvrede met een bestaande situatie en niet weten wat je wilt en voelt (zingeving).
  • Bij moeilijkheden met het herkennen en uitdrukken van gevoelens. Moeite met het aangeven van grenzen.
  • Negatief zelfbeeld (minderwaardigheidsgevoel).
  • Problematiek rond intimiteit en nabijheid.
  • Relationele problemen.
  • Problemen met acceptatie of verwerking van verlies, trauma, ziekte of handicap.
  • Overbelast zijn, stress, overspannenheid, burn-out.
  • Verlies van vertrouwen in eigen functioneren ten gevolge van pijn, langdurige lichamelijke of psychische overbelasting.
  • Lichamelijke klachten met een mogelijk psychosomatische oorzaak.
  • Problemen die verband houden met de overgang naar de volgende levensfase: van kind naar puberteit, van puberteit naar volwassene, van volwassenheid naar middelbare leeftijd en van middelbare leeftijd naar ouderdom.

Wat gebeurt er tijdens een sessie?

Een sessie begint met een intakegesprek, waar samen met u wordt bepaald wat de hulpvraag is. Een sessie bestaat meestal uit een combinatie van gesprek, ervaringsoefeningen en ‘werken op de behandelbank’.

Na een aantal sessies zal een evaluatiegesprek plaatsvinden, waarin besproken wordt of haptotherapie de passende therapie voor u is.