Burn-out

Het gevoel minder bekwaam te zijn, minder te kunnen presteren dan u kent van uzelf, heeft ieder mens wel eens. Er kan echter sprake zijn van burn-out als dit samen gaat met:

  • fysieke symptomen, zoals extreme vermoeidheid en vage lichamelijke pijn- en spanningsklachten,
  • psychische symptomen, zoals depressiviteit, een verminderd gevoel van eigenwaarde, gevoelens van hopeloosheid en teleurstelling, irritatie en verminderde concentratie,
  • gedragssymptomen, zoals hyperactiviteit of veel koffie, tabak en alcoholgebruik, veel of juist weinig eten,
  • sociale symptomen, zoals zich terugtrekken uit sociale contacten en een negatieve, onverschillige houding.

De oorzaken hiervan kunnen werk-, persoons- en organisatiegerelateerd zijn en zijn meestal een combinatie hiervan. Burn-out komt meestal voor bij mensen die lijden aan de gevolgen van een affectief tekort of gemis, een goede werkreputatie hebben, hun grenzen niet of nauwelijks voelen, liever pleasen dan nee zeggen en last hebben van dwangmatigheid, controle en perfectionisme. De aard van de werkorganisatie evenals de arbeidsverhoudingen spelen hierbij een grote rol.

Wat is haptotherapie bij burn-out?

Haptotherapie richt zich op de persoon, niet op de symptomen en heeft als doel dat de mens zich (weer) positief kan verbinden met zichzelf en zijn omgeving. Haptotherapie richt zich op de gehele mens, zijn ontwikkeling en mogelijkheden, zijn relatie tot zichzelf en zijn vermogen om oprecht contact aan te gaan met anderen.

In het geval van burn-out richt de therapie zich vooral ook op het leren aangeven en respecteren van eigen grenzen, zowel privé als in het werk.

Aanbod haptotherapie

Het eerst aanbod van de GZ-Haptotherapeut bij burn-out zal zijn om na een inleidend gesprek u te helpen accepteren wat u is overkomen. In de eerste fase is vooral rust en herstel in lijf en emotie nodig. Vervolgens wordt u geholpen om uw aangeboren vermogens van het voelen te hervinden, om die eerst ‘naar binnen’ te richten en te mogen, durven en kunnen voelen wat ‘goed doet’, waarvan u energie krijgt en waarvan niet.

Door het specifieke affectieve aanbod van de haptotherapeut kunt u zichzelf weer als waardevol ervaren, de eerste stap die nodig is op weg naar werkelijk herstel. U leert herkennen hoe u omgaat met druk van buitenaf en met druk van binnenuit, in de vorm van uw eigen patronen rondom presteren en het stellen van grenzen.

Moed en ont-moeten

Pijnlijke gevoelens, ook wat betreft het feit dat u overvraagd bent, kunnen bewust en onbewust zijn. Deze gevoelens kunnen naar de oppervlakte komen in een opgebouwd vertrouwen met de GZ-haptotherapeut. Herkenning, erkenning en beleving ervan zorgen voor bewustwording en integratie in uw innerlijke leefwereld. U kunt gaan zorgen voor het op peil houden van vitaliteit, in het begin met vallen en opstaan. U zult weer op eigen benen leren staan en steeds minder afhankelijk zijn van de goedkeuring van anderen. Een gevoel van innerlijke ruimte is het gevolg, waarin voelen, mogen, durven en op een constructieve wijze uw (on)mogelijkheden kunnen aangeven, nieuwe verworvenheden zijn. Zo kunt u in meer vrijheid contacten aangaan en onderhouden.

Duur van de behandeling

Hoe lang u haptotherapeutische begeleiding nodig heeft, zal afhangen van de aanleiding en de diepte van de burn-out, maar ook van u persoonlijk, uw werk en de organisatie. In aanvang zal de therapie wekelijks zijn en zodra het mogelijk is volgt een lagere behandelfrequentie. Tijdens de fase van herstel en terugkeer naar het werk kan de haptotherapie ondersteunend zijn in het op tijd herkennen of u de gewonnen ruimte weer kwijt raakt. En om versoepeling ‘aan den lijve’ te ervaren, waardoor u een eventuele terugval signaleert of voorkomt, zodat uw vitaliteit behouden blijft.

Voelbaar resultaat

De eerste gevolgen van de haptotherapie zullen merkbaar zijn in een verandering van hoge spanning en angst naar verzachting en versoepeling, waardoor lichamelijke klachten snel minder worden of verdwijnen, het piekeren minder wordt en uw concentratie verbetert. U ontwikkelt meer balans tussen het denken en uw gevoelsleven, waardoor u zekerder wordt in uzelf, wat zich zal uiten in uw gedrag en handelen. U leert herkennen wat u nodig heeft om u vitaler te voelen. U neemt daar verantwoordelijkheid voor en maakt keuzes die uw gezondheid bevorderen. Als u blijft luisteren naar de signalen en de betekenis ervan verstaat, zullen uw veerkracht en draagkracht toenemen.

Bron: ‘Haptotherapie bij burn-out’

Te bestellen via: www.haptotherapeuten-vvh.nl