1.  Wordt logopedie vergoed door de verzekering?

Logopedie valt binnen het Basisverzekeringspakket. Voor kinderen geldt geen eigen bijdrage. Vanaf 18 jaar valt de eerste 385 euro (2018) onder de verplichte eigen bijdrage voor alle medische kosten. Ik werk het liefst met een verwijzing van een huisarts, specialist, tandarts of orthodontist.

Sommige verzekeraars vergoeden logopedie zonder verwijzing. U kunt dit navragen bij uw verzekering.

Als je medische zorg ontvangt, logopedie valt daar ook onder, moet je een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen. Zorgverleners controleren daarmee of u degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort.

De identificatieplicht geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. Ik vraag dan ook of u bij de eerste afspraak een geldig legitimatiebewijs wilt meenemen.

2.  Wanneer kan ik een afspraak maken?

U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer 0525-685694. De praktijk is te bereiken op maandag t/m donderdag van 9.30u tot 18.00u.

Ook kunt u een mail sturen via het ontactformulier van deze website.

’s Avonds is de praktijk gesloten.

3.  Is er een wachtlijst?

Ik streef ernaar iedereen zo snel mogelijk een plek te geven. Meestal zal dat niet meteen mogelijk zijn. Gemiddeld is de wachttijd een tot twee weken.

4.  Hoe lang duurt een behandeling?

Een behandeling duurt 25 minuten. De behandelperiode is sterk wisselend en afhankelijk van de ernst van het probleem, de motivatie en uw eigen inzet. De periode varieert van een paar weken tot enkele maanden of zelfs jaren. Meestal wordt begonnen met 1x per week een sessie. Later wordt de frequentie afgebouwd. Er wordt een actieve houding verlangd t.a.v. thuis oefenen.

5.  Mag/ moet ik bij de behandeling van mijn kind aanwezig zijn?

Het heeft mijn voorkeur dat een ouder bij alle behandelingen aanwezig is. Alleen dan kunt u het proces actief volgen en weet u per keer wát er geoefend moet worden en hoe. Ik ben de coach en samen met uw kind zorgt u thuis voor de vorderingen. Vanuit de zorgverzekeraar is het momenteel verplicht dat ouders 50 % van de behandeling aanwezig zijn.

De oefeningen komen in een map of schrift, zodat duidelijk is wat er gedaan kan worden.

 6.  Is behandeling aan huis mogelijk?

 Ja, voor behandeling aan huis is wel schriftelijke toestemming van de verwijzer nodig. Hiervoor moet een medische noodzaak zijn.

7. Is behandeling op school mogelijk?

Nee, in mijn contracten staat dat het niet is toegestaan op school te behandelen. Er worden eisen gesteld aan de behandelruimte en het verplicht aanwezige materiaal. In Elburg voert de GGD screeningen uit en kan dan verwijzen naar praktijken in de regio. U mag ook zelf contact opnemen met de praktijk voor een onderzoek en/of behandeling.

De logopedisten in de regio zijn verenigd in het samenwerkingsverband Logopedie Samen Passend. Daarin hebben wij afgesproken om ons niet binnen scholen te vestigen om zo vrijheid te bewaren voor ouders om hun eigen logopedist te kiezen.