Om de kwaliteit van mijn werk te waarborgen volg ik regelmatig bijscholingen. De afgelopen jaren heb ik mij verder geschoold op onderstaand gebied.

Spraak/taal

 • Hodson en Paden voor kinderen met fonologische stoornissen
 • Woordenschattraining van Marianne Verhullen
 • Afwijkend mondgedrag/ slissen: Logopedie en tandheelkunde (OMFT)

Stotteren

 • 9 componentenmodel van Riley en Riley
 • Stottertherapie voor jonge kinderen
 • Lidcombe interventieprogramma voor kinderen van 3 tot 6 jaar

Stem

 • Stemtherapie voor kinderen
 • Chronische hoestklachten
 • Logopedie en laryngectomie
 • Manuele Facilitatie van de larynx (MLF)

Leesproblemen/ dyslexie

Ik ben geregistreerd dyslexiebehandelaar en sinds 2011 lid van dyslexiekring Zwolle-Meppel.
Kinderen met een Taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben gerichte instructie nodig voor een succesvolle start van het lees- en spellingsonderwijs in groep 3. De logopedist kan al in groep 2 aan de slag gaan met beginnende geletterdheid en voorschotbenadering. Ik vind het belangrijk om de ouders hier actief bij te betrekken.

Eet- en drinkproblemen bij kinderen van 0 tot 4 jaar.

Haptonomie/ haptotherapie

 • Haptotherapie en trauma
 • Haptotherapie en PTSS
 • Haptotherapie en CPTSS

Overige bijscholing:

 • Mindfulness
 • Tekentherapie voor kinderen en volwassenen
 • Positieve opvoeding Tripple P
 • Geweldloze communicatie volgens Marshall Rosenberg
 • Haptonomie/ haptoherapie
 • Burn-out
 • Slaapstoornissen
 • Boosheid, Verdriet, Angst en Schaamte