Openingstijden en afspraak wijzigen

De praktijk is geopend van maandag t/m donderdag van 11.00 tot 18.00 uur.
Wijzigen van afspraken kan vanaf 11.00 uur op telefoonnummer 0525-685694. Op ieder gewenst moment kunt u een boodschap inspreken op het antwoordapparaat. Aanmelden of afzeggen kan ook via het contactformulier van deze website.
Momenteel is de wachttijd één tot twee weken..

Vergoeding

Logopedie zit in het basispakket. Kinderen tot 18 jaar krijgen gratis logopedie. Vanaf 18 jaar geldt het wettelijk eigen risico voor alle medische kosten. Voor 2023 en 2024 is dat € 385,-.
Sommige zorgverzekeraars vergoeden logopedie zonder verwijzing. Zie Direct Toegankelijk.
Als u medische zorg ontvangt – logopedie valt daar ook onder – moet u een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen. De identificatieplicht geldt voor iedereen. Ik vraag dan ook of u bij de eerste afspraak een geldig legitimatiebewijs wilt meenemen.
Ik heb met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. De factuur wordt rechtstreeks bij de verzekeraar gedeclareerd.
Het NZa tarief voor een behandeling is vastgesteld op 40,05. Op dit moment hanteren veel zorgverzekeraars tarieven ruim onder dit niveau. Een tarievenlijst per verzekeraar vindt u in de wachtkamer.
De geplande afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. Anders ben ik genoodzaakt een verzuimtarief bij u persoonlijk in rekening te brengen. Het verzuimtarief bedraagt € 30,00. De zorgverzekering vergoedt dit niet.
Indien u geregeld afspraken afbelt kan dit een belemmering zijn voor de continuïteit en de voortgang van het behandelproces. In dat geval wordt de behandeling door de logopedist beëindigd.
Bij iedere behandeling dient u de afsprakenkaart mee te brengen.
De duur van de behandelperiode is sterk wisselend en afhankelijk van de ernst van het probleem, de motivatie en uw eigen inzet. Meestal wordt begonnen met 1x per week een sessie. Later wordt de frequentie afgebouwd. Er wordt een actieve houding verlangt t.a.v. thuis oefenen.
Behandeling aan huis is mogelijk. Hiervoor moet een medische noodzaak zijn en er is schriftelijk toestemming van de verwijzer nodig.
Behandeling op school is alleen toegestaan door de zorgverzekeraars onder speciale voorwaarden. Logopedisten in de regio zijn verenigd in het samenwerkingsverband Logopedie Samen Passend. Daarin hebben wij afgesproken om ons niet binnen scholen te vestigen om zo vrijheid te bewaren voor ouders om hun eigen logopedist te kiezen.

Behandelcontract

Het is voor de logopedist vaak noodzakelijk gegevens uit te wisselen met artsen, betrokken therapeuten en/of school. Het is ook belangrijk voor de logopedist een dossier aan te leggen, met personalia, onderzoeken, verslagen etc. Met het ondertekenen van het door mij aangeboden behandelcontract geeft u aan dat u hiermee akkoord gaat.
Ouders/verzorgers hebben een actieve rol tijdens de therapiesituatie. Het heeft daarom mijn voorkeur dat de ouder/verzorger altijd aanwezig is bij de behandeling. Alleen dan kunt u het proces actief volgen en weet u wat en hoe er per keer geoefend kan worden. Ik ben uw coach en samen met uw kind zorgt u thuis voor de vorderingen. Vanaf 1 juli 2017 zijn ouders verplicht 50% van de behandelingen aanwezig te zijn.
Iedere week wordt een aantal oefeningen als huiswerk meegegeven. Deze oefeningen dienen bij voorkeur iedere dag herhaald te worden (5-10 minuten per dag). Het thuis oefenen is van groot belang voor het slagen van de logopedische behandeling. Mocht het niet mogelijk zijn deze oefeningen uit te voeren, bespreek dit dan met de logopedist, zodat in gezamenlijk overleg naar een oplossing kan worden gezocht. De duur van de behandelperiode..

De NVLF en de zorgverzekeraars verplichten mij tot het opstellen en ondertekenen van een behandelcontract.