Om een goede kwaliteit te garanderen volg ik regelmatig bijscholingen. Ik sta  ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor paramedici en ben geregistreerd dyslexiebehandelaar.
Ik ben lid van Kwaliteitskring Zwolle-Zuid en van dyslexiekring Zwolle-Meppel.
De afgelopen jaren heb ik de volgende cursussen gevolgd:

 • OMFT: oro-myofunctionele therapie (logopedie en tandheelkunde)
 • Eet- en drinkproblemen bij kinderen van 0 tot 4 jaar
 • Lidcombe interventieprogramma voor jonge stotterende kinderen
 • Vroege interventies bij beginnend stotteren
 • Het 9 componentenmodel van stotteren
 • Dyslexie, signaleren en interveniëren
 • Verdiepingscursus spelling. Registratie dyslexiebehandelaar
 • Geweldloze Communicatie volgens Marshall Rosenberg
 • Training coachen van stagiaires
 • Tekentherapie voor kinderen en volwassenen
 • Directe toegankelijkheid logopedie
 • Chronische hoestklachten
 • Manuele Facilitatie van de larynx
 • Stemtherapie bij kinderen
 • Met woorden in de weer Marianne Verhallen
 • Familieopstellingen
 • Mindfulness
 • Themadagen Boos, Bang, Bedroefd en Schaamte
 • Positief opvoeden Tripple P

Klachtenregeling

Ik hoop van harte dat de logopedische hulp aan uw wensen zal voldoen. Toch kan er in de relatie tussen de logopedist en de patiënt soms iets misgaan. Dan kan het gebeuren dat u niet tevreden bent.

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. De klachtenregeling van de NVLF is hieraan verbonden. Mijn praktijk volgt deze klachtenregeling. Het is altijd verstandig om eerst met mij te praten. Komen we er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met het Klachtenloket Paramedici.

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet Wkkgz. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. Mijn praktijk volgt deze klachtenregeling.

In de wachtkamer kun je informatie vinden en meenemen over de klachtenregeling. U kunt deze ook downloaden bij Klachtenloketparamedici.nl/lists/Klachtenformulier.

Voor meer informatie zie ook

http://www.logopedie.nl/bestanden/logopedie/algemeen/klachtenfolder.pdf.

Privacy
Als logopedist neem ik kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Ik ga zorgvuldig om met die informatie, volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Zonder uw toestemming zullen derden niet op de hoogte gesteld worden van de gegevens die tijdens het onderzoek en de behandeling verkregen zijn.

Het is wel gebruikelijk dat we, met uw toestemming, verwijzers en betrokkenen zoals de leerkracht of de specialist, informeren over het verloop en resultaat van het onderzoek en/of de behandeling.

Uw patientengegevens blijven 15 jaar bewaard. Na die periode worden de gegevens door mij vernietigd.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
Als zorgverlener kan ik in de praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt extra zorg met zich mee. Hiervoor werd door de overheid de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling ontwikkeld. Sinds 2013 zijn beroepskrachten, waaronder logopedisten bij de wet verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld.

Een meldcode beschrijft in 5 stappen wat bijvoorbeeld een huisarts, leerkracht, verpleegkundige, begeleider in de kinderopvang of hulpverlener moet doen bij vermoedens van geweld. De NVLF heeft een eigen meldcode opgesteld. Mijn meldcode is daarop gebaseerd.