Op 1 augustus 2011 is de Directe Toegankelijkheid voor Logopedie (DTL) ingevoerd. Dit houdt in dat u voortaan zonder verwijzing van een (huis)arts naar de logopedist kunt. De logopedist zal zelf een screening gaan uitvoeren. Omdat ik hiervoor een DTL-training heb gevolgd, ben ik hiertoe bevoegd. Tijdens deze screening wordt zorgvuldig gekeken of u op de juiste plek bent bij de logopedist. Het kan ook zijn dat de stoornis of het probleem buiten het kennisgebied van de logopedist valt. In dat geval krijgt u het advies eerst uw huisarts te raadplegen.

Niet alle zorgverzekeraars vergoeden een DTL-onderzoek. In dat geval is het verstandig verwijsbrief bij de huisarts te halen voor u een afspraak maakt bij de logopedist.

In onderstaand overzicht kunt u zien welke zorgverzekeraars een DTL-onderzoek vergoeden voor zover bij ons bekend is;

Wel vergoeding van het DTL-onderzoek Geen vergoeding van het DTL-onderzoek
Achmea / Zilveren Kruis Delta Lloyd
DSW Ohra
Menzis CZ
Multizorg De Friesland
VGZ
Zorg en Zekerheid